เทศบาลบางประกง เยี่ยมชมโรงงาน

10 กันยายน 2557
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

วันที่ 10 กันยายน 2557 คณะเทศบาลบางประกง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทางบริษัทฯ เป็นการขอบคุณ