บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

09 ธันวาคม 2559
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

วันที่  9ธันวาคม 2559ทางบริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2560 โดยมีกิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน