บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ร่วมจัดงานวันเด็กประจำปี 2560

14 มกราคม 2560
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.60 กลุ่มพนักงาน  บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ทั้งนี้ ทางบริษัทได้สนับสนุนซุ้มอาหารแจกขนมและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับน้องๆ ทุกคน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมาก