โครงการแบ่งปันสัญจร (ครั้งที่ 1)

25 มกราคม 2557
ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี

       บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้จัดโครงการแบ่งปันสัญจร (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก (มูลนิธิเด็ก) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2557 โดยมี คุณกุลธาร ศรีจันทพงศ์ เป็นประธานในโครงการครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้มอบเคริ่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม และของเล่นให้กับทางโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก