ร่วมกิจกรรม Safety Day

14 พฤศจิกายน 2557
บริษัท Ethos Energy

              วันที่ 14 พ.ย. 2557 บริษัทเคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้ร่วมจัดบู๊ทกิจกรรม "Safety Day" วันความปลอดภัย โดยสายปฏิบัติการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ณ บริษัท Ethos Energy โดยร่วมจัดบอร์ดให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี และมีกิจกรรมตอบคำถามให้ร่วมสนุก กิจกรรมนี้ได้ทั้งความรู้ และของรางวัลกลับบ้านกันอีกด้วย