โครงการแบ่งปันสัญจร ครั้งที่ 4

28 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้จัดโครงการแบ่งปันสัญจร ครั้งที่ 4 ช่วยแบ่งปันธารน้ำใจให้น้องๆ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนับสนุนโรงเรียนและช่วยเหลือสังคมที่ขาดโอกาส  ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์  วันที่ 28 มกราคม 2560 โดยมี คุณพิมพ์รติ ศรีจันทพงศ์ เป็นประธานในโครงการครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทาสีรั้วบริเวณโรงเรียน และมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ พร้อมกันนี้ได้มอบ ทุนการศึกษา ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำตู้น้ำเย็น เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬาของเล่นให้กับทางโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย