บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ร่วมจัดงานวันเด็กประจำปี 2562

12 มกราคม 2562
ณ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 ม.ค.2562 กลุ่มพนักงาน  บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ทั้งนี้ ทางบริษัทได้สนับสนุนซุ้มอาหารแจกขนมและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับน้องๆ ทุกคน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมาก  

 

               Children's Day, Saturday, January 12, 2019. Clear Chemical Company Group employees participated in the National Children's Day event at Map Kha Subdistrict Municipality. Everyone who received a lot of attention from children