โครงการแบ่งปันน้ำใจ ห่างภัย Covid-19 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลมาบข่า

08 พฤษภาคม 2563
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลมาบข่า

เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

จึงมีความประสงค์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยทางบริษัทฯมีความประสงค์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองณ.ศาลาประชาคมหมู่ 3

ใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. 

 

Due to the coronavirus (COVID-19) situation in Thailand, which has many people getting the effects of the spreading of coronavirus. Therefore, Metito (Thailand) Limited wishes to help the people who have been suffered.

 

The company wishes to donate consumer goods to the people of the community, Village Moo.3, Map Kha, Nikompattana, Rayong at Moo.3 community hall on May 8, 2020, at 10:00 am