ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

21 ธันวาคม 2556
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

     วันที่ 21 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ ในงานมีการแสดงของพนักงานแต่ละแผนก รวมไปถึงการประกวดการแต่งกายดีเด่น และมีการจับของขวัญภายในงานอีกด้วย